Atatürk Özdeyişleri - Atatürk Sözleri

Atatürk Sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu her bir söz, muh-te-şem. Aynı zamanda da çok derin anlamlar içeriyor. Atatürk'e ait sözler başlı başına en büyük eseri ve bizler onun askerleri olarak söylemiş olduğu her sözü tüm kalbimizle savunuyor ve arkasında duruyoruz. Hangi cümlesini açıklamaya kalkarsak, ansiklopediler dolusu bir şeyler yazmamız gerekiyor. Atatürk'e ait sözler, bugün bile geçerli ve anlamını her geçen gün daha iyi kavradığımız özdeyişler. Herkesin diline pelesenk olmuş Atatürk Sözlerini bu yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. Atatürk'ün hepimizin kulağına küpe olan en güzel özlü sözlerini bu yazımızda bulacaksınız.

* Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmalarının yegâne koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. 

Atatürk'ün sözleri

* Ne mutlu "Türküm" diyene. 

Atatürk'ün sözleri

* Sizlere saldırmanızı değil, ölmenizi emrediyorum. 

Atatürk'ün sözleri

* Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz.

Atatürk'ün sözleri

* Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. 

Atatürk'ün sözleri

* Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür. 

Atatürk'ün sözleri

* Bütün cihan bilsin ki; benim için bir taraflık vardır, Cumhuriyet taraflığı.

* Egemenlik verilmez, alınır. 

Atatürk'ün sözleri

* Yurtta sulh, cihanda sulh.

* Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. 

Atatürk'ün sözleri

* Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür. 

* Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim. 

Atatürk'ün sözleri

* Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır. 

* Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.

Atatürk'ün sözleri

* Türk, öğün, çalış, güven.

* Türk milleti istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

Atatürk'ün sözleri

* Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur.

* Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.

Atatürk'ün sözleri

* Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. 

* Bu memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.

Atatürk'ün sözleri

* Çanakkale geçilmez !

* Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.

Atatürk'ün sözleri

* Doğruyu söylemekten korkmayınız. 

* Türk milleti ve Cumhuriyeti ayrılmaz bir bütündür.

Atatürk'ün sözleri

* Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 

* Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

Atatürk'ün sözleri

* Sanatsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

* Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. 

Atatürk'ün sözleri

* Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur. 

Atatürk'ün sözleri

Yorum Yaz

Daha yeni Daha eski